Our target is to fully satisfy our customers by means of quality, timing, cost and efficiency of the solutions we provide


Our Quality and Food Safety Policy

  • Tüm çalışanların işbirliği ile kurulan KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ yönetim sistemlerinin gereklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmek,

  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürünü en uygun maliyetle ve en süratli sunmak,

  • Yasal düzenlemelere ve müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan uygun kalite ve gıda güvenliği şartlarına uygun torba üretmek,

  • Hammadde temini, üretim, depolama ve sevkiyat aşamalarında gıda güvenliğini tehdit eden riskleri kontrol altına almak,

  • Çalışanlarımıza yetkinliklerini artırmak için eğitim olanakları sağlamak,

  • Müşteri memnuniyetinde ulaşılan noktayı yeterli görmeyip ürün ve hizmetlerinde sürekli iyileşmeyi, verimliliği, karlılığı, amaç edinmek.

Süleyman ÇAKIRBEY
General Manager

Quality Certificates