Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin koşulsuz olarak zamanlama ve maliyet açısından müşteriyi tam olarak tatmin etmesi ADAKA Adana Kağıt San. ve Tic. A.Ş’nin BİRİNCİL SORUMLULUĞUDUR.


Kalite Politikası

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki istek ve beklentileri dahilinde, taahhüt ettiği ürün ve hizmetleri; tüm çalışanların etkin katılımı ile ilgili standartlar ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, tüm kaynakları verimli kullanarak, süreç esaslı, maliyet odaklı ve sürekli gelişimi hedef alan yönetim anlayışı ile zamanında ve eksiksiz sağlamak, sektöründe lider bir çözüm ortağı olmak ADAKA Adana Kağıt San. ve Tic. A.Ş‘nin kalite politikasını oluşturmaktadır.

ADAKA Adana Kağıt San. ve Tic. A.Ş, kalite olgusunu yalnızca ürüne ait bir özellik olarak görmeyip, kuruluşundan bu yana kalite yönetimi faaliyetlerine verdiği önem gereği ve müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini güvence altına almak amacıyla, ulusal/uluslararası standartları esas alarak etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş ve bunu tüm organizasyonuna yayarak bu konudaki kararlılığını göstermiştir.

Kalite Belgelerimiz